Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Tiếp cận điện năng
1
Thủ tục cấp điện đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP.HCM:
Xem chi tiết
2
Minh bạch giá điện:
Xem chi tiết
3
Độ tin cậy cung cấp điện, tự động hóa trong quản lý vận hành:
Xem chi tiết
TTCSKH EVNHCMC
Tổng đài 1900 545454

Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực TP HCM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN