Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Kết quả trúng thưởng cuộc thi Tìm hiểu tháng tri ân Khách hàng và chương trình Khách hàng may mắn năm 2016 - EVN
Thứ năm, 23/02/2017 16:27:28
Danh sách trúng thưởng cuộc thi Tìm hiểu tháng tri ân Khách hàng và chương trình Khách hàng may mắn

Để xem danh sách trúng thưởng cuộc thi Tìm hiểu tháng tri ân Khách hàng, Quý Khách hàng vui lòng tải tập tin đính kèm tại liên kết  Danh sách trúng thưởng cuộc thi Tìm hiểu tháng tri ân khách hàng

Để xem danh sách trúng thưởng chương trình Khách hàng may mắn, Quý Khách hàng vui lòng tải tập tin đính kèm tại liên kết Danh sách trúng thưởng chương trình Khách hàng may mắn

TTCSKH EVNHCMC
Tổng đài 1900 545454

Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực TP HCM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN